/
/
(Azure) DevOps: Wat kan het voor jou betekenen?

(Azure) DevOps: Wat kan het voor jou betekenen?

Veel organisaties zeggen DevOps toe te passen, ze zien dit als een methodiek net als Scrum en Agile. DevOps is echter niet een methodiek maar meer een cultuur. Het daadwerkelijk toepassen zal een grote verandering brengen voor de organisatie. In deze blog geef ik je meer verduidelijking met betrekking tot deze manier van werken en wat het voor een organisatie kan betekenen.

Wat is het nu eigenlijk?

We hebben het hier over DevOps, maar wat is het nu eigenlijk? Veel mensen refereren naar de samenwerking tussen developers (dev) en beheerders (operations). Na verloop van tijd zijn daar ook additionele benamingen bijgekomen zoals “DevSecOps” en “BizDevOps”. De samenwerking tussen de verschillende afdelingen is hier de verbindende factor. Samenwerking is een groot deel van de verandering die je als organisatie moet doorstaan. Deze samenwerking zegt al veel, maar is niet alles wat het behelst.

In de Microsoft-wereld is de definitie van Cloud Advocate Donovan Brown erg bekend en zegt deze ook meer over de daadwerkelijke definitie:

“DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users.”

Vrij vertaalt komt de definitie hierop neer: de samenwerking tussen mensen, processen en producten om continu waarde te kunnen leveren aan de eindgebruikers.

Hierbij gaat het dus niet alleen om de samenwerking tussen developers en beheerders maar om de samenwerking tussen verschillende mensen om continu eindewaarde te kunnen leveren.

DevOps

Bovenstaande afbeelding geeft een oneindige loop weer, dit is iets wat developers vanuit origine proberen tegen te gaan, echter is het binnen DevOps van belang dat je als team een product maakt en je dit ook onderhoudt: “You build it, you run it!”

DevOps-team

Een DevOps-team bestaat uit alle rollen die nodig zijn om bijvoorbeeld een applicatie te maken en te beheren. Daarbij is het van belang dat het team de kwaliteit continu kan waarborgen. Dit betekent dus dat een dergelijk team uit veel rollen kan bestaan zoals; een security officer, product eigenaar, ontwikkelaar, beheerders en functionele specialisten.

De grote verandering hierbij is dat deze rollen normaal gesproken verspreid zijn binnen een organisatie en nu effectief bij elkaar komen en gaan samenwerken.

Belangrijk voor een DevOps-team is dat dit team zelfstandig en effectief moet kunnen opereren om zodoende snel toegevoegde waarde te kunnen leveren. Als dan ook DevOps-principes worden toegepast zoals: Continious Delivery, Continious Monitoring /Learning en Continious Integration kan een team echt accelereren waarbij er een kortere “time to market” ontstaat en de kwaliteit van de producten continu geborgd wordt.

Wat zijn de voordelen?

Het werken met DevOps-teams biedt veel voordelen. Een dergelijk team is in staat om efficiënt en sneller te werken dan bijvoorbeeld traditionele teams. Door verschillende principes toe te passen als Continious Learning/ Monitoring is de kwaliteit van producten ook beter.

Dit komt vooral door het feit dat er continu geleerd wordt van de wijzigingen die gemaakt worden daarnaast wordt de interactie met de eindklant ook vaker gezocht zodoende kunnen ze zichzelf de vraag stellen; wordt deze functionaliteit die we hebben ontwikkeld nou echt op prijs gesteld of kunnen we deze beter toch verwijderen?

Hoe pas ik het toe?

Om DevOps te integreren in een organisatie is zoals gezegd een cultuurverandering of te minste verandering van mindset nodig. Het verlangt namelijk een andere manier van denken en handelen. Om met teams te beginnen, is het aan te raden om klein te beginnen waarbij de waarde van DevOps bewezen kan worden en waarbij kan worden aangetoond wat de DevOps-mindset voor een organisatie kan betekenen.

Om hier daadwerkelijk mee te beginnen is de tooling voor een dergelijk team ook erg belangrijk. Door middel van tooling zoals Azure DevOps kan een DevOps-team succesvol en efficiënt te werk gaan.

Workshop/training (Azure)DevOps

Wil je meer weten over hoe je de tooling kunt inzetten? Of hoe je succesvol de organisatie kan laten veranderen naar een DevOps-structuur? 3fifty organiseert diverse workshops en trainingen m.b.t. (Azure)DevOps voor IT-teams en organisaties. Je kunt ook deze blog van WB technologies lezen: Wat is DevOps?

Wil je meer weten over het opzetten van DevOps-team of -workshops? Neem contact met ons op via 078-6105719. Of schrijf je in voor de gratis discovery workshop.

Auteur

Maik

2 June 2010

Bekijk ook