/
/
Platform optimalisatie & kostenbesparing met de Cloud

Platform optimalisatie & kostenbesparing met de Cloud

Een belangrijk aspect van cloud is het “betalen naar gebruik” principe. Clouddiensten zijn bij uitstek geschikt om “aan” of “uit” te zetten om zo alleen te betalen voor gebruikte capaciteit. Wat een kostenbesparing kan realiseren. Om een (kosten)effectief cloud platform op te zetten doorloop je 3 fases:

  1. Uit tenzij… – zet alleen aan wat je nodig hebt;
  2. “Right Sizing” – Zorg ervoor dat je resources niet in een “te ruim” jasje zitten;
  3. Azure Reservations – Koop vooraf in.

“Uit tenzij…”

Voor elk onderdeel van het Azure platform dat je gebruikt betaal je kosten. Als er geen gebruik gemaakt wordt van een virtuele machine kan het ook de moeite waard zijn om deze uit te zetten en alleen op te starten indien nodig. De stelregel is “als er geen productie workload op draait staat het uit”. Er zijn meerdere middelen beschikbaar om het proces van uitzetten en aanzetten te automatiseren. In Azure Automation zijn bijvoorbeeld standaard scripts beschikbaar waarmee je virtuele machines op vooraf bepaalde tijdstippen kunt stoppen of starten.

Een andere oplossing kan zijn om je resources automatisch uit te rollen vanuit Azure Devops. Met behulp van technieken als “infrastructure-as-code” kunnen Azure omgevingen simpel worden gedefinieerd en met een druk op de knop worden klaar gezet.

“Right Sizing”

Met “Right Sizing” kun je bepalen of resources niet overdadig geschaald zijn. Heeft een virtuele machine daadwerkelijk 8 processor cores en 32GB geheugen nodig of zou een vermindering van het aantal cores en/ of geheugen ook voldoen voor een applicatie? Een halvering in capaciteit betekent vaak ook een halvering in kostprijs. Met tools als Azure Monitor kan een goed inzicht verkregen worden in de belasting van resources. Op basis van deze gegevens kan vervolgens een gewogen besluit genomen worden om over te gaan naar het “right sizen” van resources.

“Azure Reservations”

Als bovenstaande fases zijn doorlopen biedt Microsoft ook nog de mogelijkheid om Azure capaciteit in “bulk” aan te schaffen middels Reserved Capacity voor PaaS diensten en Reserved Instances voor virtuele machines. Hiermee geef jij als klant aan dat je bepaalde resources voor minimaal een jaar gaat gebruiken en alvast vooruit wil betalen. Omdat dit voor Microsoft een bepaalde zekerheid biedt geven ze als tegenprestatie een significante korting aan. Azure Reservations zijn momenteel beschikbaar voor een select aantal onderdelen van het resource platform, een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • (Azure) Virtual Machines
  • (Azure) SQL Databases
  • (Azure) Storage

Azure Advisor

Een goed startpunt voor deze kostenbesparing wordt automatisch verzameld door het Azure platform en kunnen worden teruggevonden in Azure Advisor.

Vanuit dit overzicht kan al een eerste inschatting gedaan worden voor welke resources het interessant kan zijn om reservations in te kopen. Daarnaast biedt Advisor ook meteen advies op het gebied van right-sizen.

Kostenbesparing? 3fifty helpt!

Wij hebben in het verleden al meerdere klanten geholpen om hun Azure platform te analyseren, te stroomlijnen en kostenbesparing te realiseren. Vaak is een besparing van 30% tot 40% eenvoudig haalbaar. Wil je meer informatie of heb je ook interesse in een optimalisatie traject neem gerust contact met ons op via 078-6105719 of email naar info@3fifty.eu.

Auteur

Maik

5 March 2020

Bekijk ook