/
/
Azure Well Managed: Deel 6 Optimaliseren

Azure Well Managed: Deel 6 Optimaliseren

Voor de blogserie van zes blogs over “Azure Well Managed” spreekt Bas van der Kruijssen zich uit over hoe je het cloud platform het beste kunt opbouwen, onderhouden en managen. Een gedegen opzet, onderhoud en beheer is de basis voor een stabiel Azureplatform. De komende weken kan je in de blogs tips en tricks verwachten m.b.t. de volgende onderwerpen:  Governance, Azure Monitor, Security Center, Azure Sentinel, automatiseren en platform optimaliseren.

Deze blog gaat over het optimaliseren van het Azure cloudplatform. Eén van de kenmerken van een publiek cloud platform is “betalen naar gebruik”. Het Azure platform en cloud applicaties zijn onderhevig aan verandering. Het is van belang om een proces in te richten dat het gebruik van Azure blijft monitoren. Door het gebruik op de voet te volgen, kan je starten met het optimaliseren van de cloudomgeving.

Optimalisatie in Azure Governance
Figuur 1 – Optimalisatie in Azure Governance

In een eerdere blog gaan we in op de mogelijkheden voor platform optimalisatie die aanwezig zijn.

Clouddiensten zijn bij uitstek geschikt om “aan” of “uit” te zetten om zo alleen te betalen voor gebruikte capaciteit. Om een (kosten)effectief cloud platform op te zetten doorloop je 3 fases:

  1. Uit tenzij… – zet alleen aan wat je nodig hebt;
  2. “Right Sizing” – Zorg ervoor dat je resources niet in een “te ruim” jasje zitten;
  3. Azure Reservations – Koop vooraf in.

Lees de blog hier.

In het kort komt het erop neer dat je objecten die je niet (meer) gebruikt uitzet of zelfs verwijderd. Je stelt applicaties eenvoudig opnieuw beschikbaar wanneer je de configuraties opslaat als code. Hoe je dit moet doen, lees je in deel 5 Automatiseren van deze blogserie.

Mocht je applicaties niet kunnen uitzetten of verwijderen, is het belangrijk om een duidelijk inzicht te krijgen in de “behoefte” van een applicatie. Door monitoring toe te passen, creëer je dit inzicht. Deze informatie is de basis. Het zorgt ervoor dat er voldoende en niet te veel resources beschikbaar zijn. Start eerst met “rightsizen”, vervolgens helpt “Azure Reservations” je met het inzicht van de te besparen kosten.

Azure Advisor

Azure Advisor is een oplossing die “out-of-the-box” advies geeft voor het volgen van best-practices. Zie het bijvoorbeeld als een jouw eigen cloud consultant. Het platform monitort en meet het gebruik van de Azure omgeving. Vervolgens biedt het adviezen voor het verbeteren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging. Een andere belangrijke capaciteit van Azure Advisor is het signaleren van kostenbesparingen. Doordat je het gebruik van resources continu monitort, is het platform in staat om adviezen te genereren voor bijvoorbeeld “reserved instances.”

Azure Advisor kosten besparingen
Figuur 2 – Azure Advisor mogelijke besparingen

De adviezen die Azure Advisor samenstelt zijn onderverdeeld in 5 verschillende onderwerpen:

  • Beschikbaarheid
  • Beveiliging
  • Prestaties
  • Kosten
  • Efficiëntie
Azure Advisor onderdelen
figuur 3 – Azure Advisor onderdelen

Om een compleet beeld te krijgen, signaleert Advisor verbeterpunten en draagt (mogelijke) oplossingen aan.

Azure Advisor aanbevelingen
Figuur 4 – Azure Advisor aanbevelingen

Verder zijn niet alle aanbevelingen van Advisor van toepassing op jouw omgeving. Dit gratis onderdeel van Azure biedt echter wel een goed uitgangspunt voor het optimaliseren van een kostenefficiënt platform.

Deel 6 is het laatste onderdeel van de blogserie “Azure Well Managed” Andere blogs uit deze serie zijn deel 1 Governance, deel 2 Azure Monitor. Deel 3 gaat over Security Center, deel 4 gaat over Azure Sentinel en deel 5 vertelt meer over Automatisering.

Auteur

Maik

3 August 2020

Bekijk ook